Bethlehemkerk Den Haag

In 1972 bouwde de firma Vierdag uit Enschede een nieuw orgel voor de Julianakerk in Den Haag. Orgelbouwer Vierdag had tot dan toe orgels met een en twee manualen gebouwd, maar hij wilde graag eens een meesterwerk afleveren: een orgel met drie manualen en pedaal. Zodoende heeft hij toen het derde manuaal van dit orgel (het Borstwerk) er kosteloos bij geplaatst.
Oorspronkelijk zou het pedaal in twee torens aan weerszijden van de hoofdkas geplaatst worden; helaas kon dat wegens geldgebrek niet gerealiseerd worden. Het pedaal is toen in een aparte kas achter het hoofdwerk geplaatst.

Bethlehemkerk_Den_Haag_thumb

Vanwege het sterk afnemend aantal kerkgangers heeft de Haagse Kerkvoogdij enkele jaren geleden moeten besluiten dat een aantal kerkgebouwen in Den Haag gesloten diende te worden. De Julianakerk, een gebouw met 1000 zitplaatsen die voor ongeveer 5% werden benut, viel ook dit lot ten deel. In januari 1997 vond in deze kerk de laatste eredienst plaats.

De Haagse Bethlehemkerk werd tot 1995 gebruikt door de wijkgemeente van de Nederlandse Hervormde Kerk. Ook hier bleek dat het kerkgebouw te groot was geworden voor het relatief kleine aantal kerkgangers. Daarop heeft men besloten dat de oude Bethlehemkerkgemeente voortaan samen met de wijkgemeente van de naburige Pauluskerk ter kerke zou gaan.

Binnen de Nederlandse Hervormde Kerk kent men ook nog een richting die officieel wordt gerekend tot de hervormd-gereformeerde signatuur, in de volksmond de “Gereformeerde Bond”. De Haagse wijkgemeente van deze signatuur kwam tot 1995 bij elkaar in de Marcuskerk. Dit gebouw werd te klein voor deze gestaag groeiende gemeente en zodoende kreeg de forse Bethlehemkerk een goede bestemming: de “kathedraal van de Laan van Meerdervoort” herbergt sinds 1995 een bondsgemeente.

Bethlehemkerk-exterieurHet Van Leeuwen-orgel dat sinds 1974 in de Bethlehemkerk stond, bleek toen ontoereikend te zijn om de samenzang adequaat te kunnen begeleiden; dit 19 stemmen tellende instrument moest alle zeilen bijzetten om de gemeentezang van de honderden kerkgangers nog enige steun te kunnen bieden. Het Vierdag-orgel van de Julianakerk leek (en bleek) een uitstekende opvolger te zijn van dit Van Leeuwen-orgel.

De firma Pels & Van Leeuwen Orgelbouw uit ‘s-Hertogenbosch begon in februari 1997 met de demontage van het orgel in de Julianakerk en in juni van dat zelfde jaar werd dit schitterende orgel in de Bethlehemkerk in gebruik genomen. De overplaatsing van het orgel werd meteen te baat genomen om enkele wijzigingen in de dispositie van het orgel door te voeren.

Sinds de ingebruikname van de Bethlehemkerk in 1931 is dit inmiddels het derde orgel in deze kerk.
Voor de orgelgeschiedenis van deze kerk verwijzen wij u gaarne naar deze website.

De Bethlehemkerk is met een eigen site vertegenwoordigd op het internet.

maquette_1

Het oorspronkelijke front-ontwerp. Maquette in 1969 gemaakt door Heleen van der Weel.